Strona główna


 

Firma „BAKUPI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się obsługą wodociągów na terenie gminy Ozorków, w ramach której wykonywanych jest szereg czynności, polegających głównie na produkcji wody, usuwaniu awarii oraz dokonywaniu naprawa na stacjach, sieciach i przyłączach wodociągowych.

Zajmuje się również konserwacją urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych, polegającą głównie na dokonywaniu napraw drenowania, czyszczeniu rowów melioracyjnych, cieków, rzek, tj. ich odmulaniu, wykaszaniu, karczowaniu itp., a także wykonuje przyłącza i sieci wodociągowe oraz remonty i modernizacje stacji wodociągowych.