Apel do mieszkańców o ograniczenie poboru wody do niezbędnych celów bytowych

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i możliwością wystąpienia suszy, w kontekście zaobserwowanych ekstremalnie dużego zużycia wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody, po raz kolejny apelujemy do odbiorców wody o ograniczenie poboru wody tylko do niezbędnych celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Tylko takie ograniczenie zużycia może zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstanie deficytu wody, jakie doświadczyło w ostatnich tygodniach wiele gmin.