Author Archive: redaktor2015

Zawiadomienie dla odbiorców wody – dni pracy punktu obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach 28.02. – 16.03.2024 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż w okresie od dnia 28 lutego do dnia 16 marca 2024 r. punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11 będzie czynny w następujących dniach:
–  01, 02 marca 2024 r. (piątek, sobota),
–  08, 09 marca 2024 r. (piątek, sobota),
–  15, 16 marca 2024 r. (piątek, sobota),
w godzinach: 08:00 – 10:00 oraz 15:00 – 16:00 (w piątki).

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Cedrowice i Opalanki – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 07.01.2024 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej, jaka wystąpiła w dniu dzisiejszym, tj. 07 stycznia 2024 r. (niedziela), nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Cedrowice i Opalanki w gminie Ozorków.

Przewidywany termin usunięcia awarii – do godz. 19:00.

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat

Firma Bakupi Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż w dniu 12 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: WA.RZT.70.115.2023/6.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat zatwierdzona przez organ regulacyjny.

Komunikat PPIS w Zgierzu z dnia 07.12.2023 r. w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miasta Ozorkowa – dot. odbiorców m. Śliwniki oraz części m. Cedrowice, i Cedrowice-Parc.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 07.12.2023 r. w sprawie jakości wody do spożycia dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ozorkowie wraz z Oceną okresową 8/2023 jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ozorków

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Małachowice, Małachowice Kol., Skotniki, Dybówka i Boczki – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 07.12.2023 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na awarię wodociągową, jaka wystąpiła w nocy

w dniu: 07 grudnia 2023 r. (czwartek),

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki, Dybówka i Boczki w gminie Ozorków.

Przewidywany termin usunięcia awarii – godz. 15:00.

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości Śliwniki i Cedrowice, zaopatrywanych w wodę z wodociągu miasta Ozorkowa

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości Śliwniki i Cedrowice, zaopatrywanych w wodę z wodociągu miasta Ozorkowa – w załączeniu zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (link do dokumentu).

Komunikat Ozorkowskiego Gospodarstwa Komunalnego Sp. z o.o. w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ozorkowie.

 

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Sokolniki-Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 06.09.2023 r., w godz. 08:00-18:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność wykonania prac inwestycyjnych na zlecenie Gminy Ozorków, związanych z rozbudową stacji wodociągowej w m. Sokolniki-Las,

w dniu: 06 września 2023 r. (środa),  od godz. 08:00, do godz. 18:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zaopatrywanych w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las w miejscowościach: Sokolniki Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonywania prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.