Author Archive: redaktor2015

Ocena okresowa wraz z Kominukatem PPIS, potwierdzające właściwą jakości dostarczanej wody ze stacji wodoc. w m. Celestynów

Spółka Bakupi w m Boczki 30 zamieszcza:
Ocenę okresową 2/2024 z dnia 30.04.2024 r. jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Celestynów,
– Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 30.04.2024 r.,
potwierdzające właściwą jakość dostarczanej wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Celestynów.

Pozytywne wyniki badania wody, potwierdzające właściwą jakości dostarczanej wody ze stacji wodoc. w m. Celestynów

Spółka Bakupi w m Boczki 30 zamieszcza poniżej, pozytywne wyniki badania wody z dwóch punktów poboru – zgodności: sieć wodociągowa – Celestynów 13 i stacja wodociągowa, pobranej do analizy w dniu 26 kwietnia 2024 r., potwierdzające właściwą jakość dostarczanej wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Celestynów.

Wyniki badania wody – do pobrania

Ocena okresowa jakości wody ze stacji wodoc. w m. Celestynów wraz z Komunikatem PPIS w Zgierzu

Spółka Bakupi w m Boczki 30 uprzejmie informuje, że z chwilą otrzymania informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu o podwyższonej ilość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 oC, zgodnie z dyspozycją PPIS w Zgierzu, dokonane zostało kompleksowe płukanie stacji i sieci wodociągowej w tej miejscowości, celem obniżenia wysokości tego wskaźnika do wielkości normatywnych.
Po dokonaniu ww. czynności zostaną pobrane powtórne próby badania wody.
O wynikach badań zostaną powiadomienie odbiorcy wody oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Ocena okresowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu nr 1/2024 jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Celestynów wraz z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 25.04.2024 r.

 

Zawiadomienie dla odbiorców wody: m. Ostrów, Cedrowice, Opalanki – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 09.04.2024 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na awarię wodociągową,
w dniu: 09 kwietnia 2024 r. (wtorek),
nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Ostrów, Cedrowice, Opalanki w gminie Ozorków.

Przewidywany termin usunięcia awarii i wznowienia dostawy wody – godz. 16:00.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – dni pracy punktu obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach 28.02. – 16.03.2024 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż w okresie od dnia 28 lutego do dnia 16 marca 2024 r. punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11 będzie czynny w następujących dniach:
–  01, 02 marca 2024 r. (piątek, sobota),
–  08, 09 marca 2024 r. (piątek, sobota),
–  15, 16 marca 2024 r. (piątek, sobota),
w godzinach: 08:00 – 10:00 oraz 15:00 – 16:00 (w piątki).

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Cedrowice i Opalanki – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 07.01.2024 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej, jaka wystąpiła w dniu dzisiejszym, tj. 07 stycznia 2024 r. (niedziela), nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Cedrowice i Opalanki w gminie Ozorków.

Przewidywany termin usunięcia awarii – do godz. 19:00.

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat

Firma Bakupi Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż w dniu 12 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: WA.RZT.70.115.2023/6.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat zatwierdzona przez organ regulacyjny.

Komunikat PPIS w Zgierzu z dnia 07.12.2023 r. w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miasta Ozorkowa – dot. odbiorców m. Śliwniki oraz części m. Cedrowice, i Cedrowice-Parc.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 07.12.2023 r. w sprawie jakości wody do spożycia dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ozorkowie wraz z Oceną okresową 8/2023 jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ozorków