Author Archive: redaktor2015

Zawiadomienie dla odbiorców wody

Spółka BAKUPI, w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania koronawirusa w trosce o naszych klientów uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość samodzielnego dokonania opłaty za pobór wody.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi pracownikami, pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

538 963 096  –  odbiorcy wody zasilani z wodociągu Sokolniki Lasmiejscowości: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik,

886 204 601  –  odbiorcy wody zasilani z wodociągów: Celestynów, Modlna, Tymienica, oraz z miasta Ozorkowamiejscowości: Boczki, Celestynów, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Czerchów, Dybówka, Konary, Leśmierz, Małachowice, Małachowice Kolonia, Maszkowice, Modlna, Muchówka, Opalanki, Ostrów, Parzyce, Sierpów, Skotniki, Sokolniki, Sokolniki Parcela, Tymienica, Śliwniki,

celem podania stanu wodomierza i uzyskania informacji o wysokości opłaty, którą można uregulować przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie   02  8786  0001  0013  7940  2000  0001

z podaniem na druku przelewu:  numeru faktury (informację przekaże telefonicznie inkasent),  nazwiska właściciela działki, adresu działki.

Fakturę będzie można odebrać w terminie późniejszym, w Biurze obsługi odbiorców w m. Sokolnikach Lesie, ul. Narutowicza 11 w godzinach urzędowania,
bądź drogą elektroniczną po wypełnieniu oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną i przekazania jej w sposób określony na druku.

Fakturę można otrzymać również drogą elektroniczną, po przesłaniu na adres e-mail:  biuro@bakupi.pl :  aktualnego stanu wodomierza  wraz z  oświadczeniem o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną  i  nazwiska właściciela działki  oraz  adresu punktu poboru wody.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 10 – 14 marca 2020 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach: 10 – 14 marca 2020 r.
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,13 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,72 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Modlna, Czerchów, Sokolniki Parcela, Sokolniki, Maszkowice, Małachowice, Małachowice Kolonia, Dybówka, Skotniki, Helenów

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, związanych z wymianą pomp poziomych na stacji uzdatniania wody w m. Modlna,

w dniu: 19 grudnia 2019 r. (czwartek), w godzinach: 14:00 – 21:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wyżej wymienionych miejscowości w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 24, 27 i 31 .12.2019 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach: 24, 27 i 31 grudnia 2019 r.
będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2019 r. punkt będzie czynny w godz. 08:00 – 10:00.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,13 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,72 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu: 02.11.2019 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu  02 listopada 2019 r.   (sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,13 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,72 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla mieszkańców Konary i Sierpów – przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu: 23 października 2019 r. (środa), w godzinach: 10:00 – 14:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Konary i Sierpów.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 30.07. – 10.08.2019 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w okresie:
od dnia   30 lipca 2019 r.   (wtorek)
do dnia   10 sierpnia 2019 r.  (sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,13 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,72 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Helenów, gm. Ozorków – zasilanych z wodociągu Sokolniki Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej w m. Helenów w ulicy Górnej,

w dniu: 16 lipca 2019 r. (wtorek), w godzinach: 08:30 – 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w Sokolniki-Las.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Apel do mieszkańców o ograniczenie poboru wody do niezbędnych celów bytowych

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i możliwością wystąpienia suszy, w kontekście zaobserwowanych ekstremalnie dużego zużycia wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody, po raz kolejny apelujemy do odbiorców wody o ograniczenie poboru wody tylko do niezbędnych celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Tylko takie ograniczenie zużycia może zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstanie deficytu wody, jakie doświadczyło w ostatnich tygodniach wiele gmin.

Apel o oszczędne zużywanie wody w okresie utrzymujących się upałów.

Przed nami dni z bardzo wysokimi temperaturami. Utrzymujące się upały powodują bardzo duże zużycie wody. Apelujemy do mieszkańców naszej gminy oraz osób odwiedzających swoje nieruchomości w celach rekreacyjno – wypoczynkowych o zużywanie wody tylko do celów socjalno-bytowych oraz dla zwierząt domowych i gospodarskich.

W najbliższych dniach zapowiadanych upałów, ograniczmy do minimum zużycie wody do innych celów np. podlewania trawników i ogródków, napełniania ogrodowych basenów, czy też do mycia swoich samochodów.

Dla wspólnego dobra prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów.

Musimy być również przygotowani na wystąpienie czasowych spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Mogą być to sytuacje sporadyczne, ale możliwe jeśli duży pobór wody będzie się utrzymywał.
Obecnie stacje uzdatniania wody pracują w określonych porach dnia na maksymalnych wydajnościach.

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody