Bez kategorii

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Małachowice, Małachowice Kol., Skotniki, Dybówka i Boczki – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 07.12.2023 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na awarię wodociągową, jaka wystąpiła w nocy

w dniu: 07 grudnia 2023 r. (czwartek),

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki, Dybówka i Boczki w gminie Ozorków.

Przewidywany termin usunięcia awarii – godz. 15:00.

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości Śliwniki i Cedrowice, zaopatrywanych w wodę z wodociągu miasta Ozorkowa

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości Śliwniki i Cedrowice, zaopatrywanych w wodę z wodociągu miasta Ozorkowa – w załączeniu zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (link do dokumentu).

Komunikat Ozorkowskiego Gospodarstwa Komunalnego Sp. z o.o. w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ozorkowie.

 

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Sokolniki-Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 06.09.2023 r., w godz. 08:00-18:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność wykonania prac inwestycyjnych na zlecenie Gminy Ozorków, związanych z rozbudową stacji wodociągowej w m. Sokolniki-Las,

w dniu: 06 września 2023 r. (środa),  od godz. 08:00, do godz. 18:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zaopatrywanych w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las w miejscowościach: Sokolniki Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonywania prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Parzyce 37, 38, 39 i Cedrowice Parcela 11 – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 23.08.2023 r., w godz. 08:00-15:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu: 23 sierpnia 2023 r. (środa), od godziny 8:00 do godziny 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Parzyce nr 37, 38, 39 i Cedrowice Parcela nr 11.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Apel do odbiorców wody podłączonych do wodociągów, o ograniczenie poboru wody do celów bytowych i oszczędne gospodarowanie wodą

W uwagi na występujące już obecnie wysokie temperatury powietrza oraz przewidywane w ciągu następnych dni, jeszcze wyższe – ekstremalnie wysokie temperatury, brak opadów i susze, powodujące bardzo duże zużycie wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody i w efekcie spadki ciśnienia wody w wodociągu, mogące spowodować okresowe przerwy w jej dostawie do części odbiorców, w trosce o byt naszych odbiorców zwracamy się z apelem o 

racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

W szczególności apel ten kierujemy do osób przebywających w miejscowościach: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, zaopatrujących się w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las.

Prosimy o korzystanie z wody z sieci wodociągowej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych i
powstrzymywanie się od podlewania trawników, ogródków, upraw działkowych, rolnych, sadowniczych, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów, podłączania kurtyn wodnych itp.

Tylko takie ograniczenia mogą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowodują przerw w jej dostawie użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstania deficytu wody.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Sokolniki-Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 12.06.2023 r., w godz. 08:00-16:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na stacji wodociągowej w m. Sokolniki-Las,

w dniu: 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek),  od godz. 08:00, do godz. 16:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Sokolniki Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonywania prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu 08.04.2023 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu   08 kwietnia 2023 r.   (sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,53 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,18 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Małachowice, Małachowice Kol., Skotniki, Dybówka i Sokolniki-Parcela – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 03.04.2023 r., w godz. 09:00-14:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu: 03 kwietnia 2023 r. (poniedziałek), w godzinach: 09:00 – 14:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki, Dybówka i Sokolniki-Parcela w gminie Ozorków.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.