Bez kategorii

Zawiadomienie dla odbiorców wody w rejonie ulic: Piaski Wróblewskie, Spacerowa, Graniczna w m. Sokolniki-Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sokolniki-Las, w obrębie ulic: Paski Wróblewskie, Spacerowa, Graniczna, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej, spowodowanej przez firmę wykonującą prace związane z budową gazociągu,

w dniu 05 lutego 2021 r. (piątek),  w godzinach: od 09:00 do 15:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody w tym rejonie. Wznowienie dostawy wody nastąpi po przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody wodociągu w m. Sierpów 47e, 49f, 50, 50a, 50b, 50c, 50f, 51 i 51c – przerwa w dostawie wody w dniu 01.02.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sierpów 47e, 49f, 50, 50a, 50b, 50c, 50f, 51 i 51c, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w dniu

01 lutego 2021 r. (poniedziałek),  w godzinach: od 11:00 do 13:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody. Wznowienie dostawy wody nastąpi po przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody wodociągu MODLNA – przerwa w dostawie wody w dniu 17.01.2021 r., na skutek awarii

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Modlna, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej w m. Małachowice Kolonia 13, która wystąpiła w nocy (pomiędzy godziną 0:00 a 1:00) w dniu 17 stycznia 2021 r., dla części odbiorców nastąpi przerwa w dostawie wody. Awaria obecnie jest w trakcie usuwania. Wznowienie dostawy wody nastąpi po usunięciu wycieku i przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz – przerwa w dostawie wody w dniu 13.01.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Leśmierz, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej, w dniu 13 stycznia 2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Po usunięciu wycieku w godzinach popołudniowych, nastąpi wznowienie dostawy wody oraz zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne i płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach 31.12.2020 r. i 02 stycznia 2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:  31 grudnia 2020 r. (czwartek) i 02 stycznia 2021 r. (sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,22 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,81 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Ostrów; Cedrowice; Opalanki – przerwa w dostawie wody w dniu 09.12.2020 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z przebudową sieci wodociągowej,

w dniu: 09 grudnia 2020 r. (środa),  w godzinach: od 08:00 do 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Ostrów; Cedrowice – wieś; Opalanki.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Ostrów; Cedrowice; Opalanki – przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z przebudową sieci wodociągowej,

w dniu: 04 listopada 2020 r. (środa),  w godzinach: od 08:00 do 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Ostrów; Cedrowice – wieś; Opalanki.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach 02-16 listopada 2020 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:  02 – 16 listopada 2020 r.
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,22 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,81 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Helenów; Helenów, ul. Piaskowa – przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu: 08 września 2020 r. (wtorek),  w godzinach: od 08:00 do 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Helenów; Helenów, ul. Piaskowa.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach 07 – 11 lipca 2020 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:  07 – 11 lipca 2020 r.
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,22 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,81 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.