Informacja dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi odbiorców

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:
30 kwietnia 2019 r. (wtorek)
oraz
02 maja  i  04 maja 2019 r. (czwartek, sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  –  02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,04 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,63 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy