Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu publicznego Sokolniki-Las, gmina Ozorków

(dot. odbiorców wody z m. Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Ozorków – ul. Wschodnia i Maszkowska)

Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, informujemy o zakończeniu działań naprawczych.

Załączona ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia, potwierdza właściwą jakość wody dostarczanej odbiorcom.