Komunikat dla odbiorców wody zasilanych z wodociągów Sokolniki Las oraz Modlna, Tymienica i Celestynów

Z uwagi na trwające upały, powodujące ponadnormatywny pobór wody z urządzeń wodociągowych, a także przewidywane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza, Spółka „BAKUPI” w trosce o zapewnienie wszystkim odbiorcom możliwości dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

ponownie zwraca się z apelem do Szanownych Odbiorców Wody – w szczególności korzystających z wody z wodociągu Sokolniki-Las,

o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody na czas utrzymywania się ekstremalnych warunków pogodowych, a w tym przede wszystkim:

o nie wykorzystywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania upraw rolnych, działek letniskowych, terenów rekreacyjnych, trawników, do napełniania zbiorników wodnych, przydomowych basenów, podłączania kurtyn wodnych itp. oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych.

Zwiększona ilość poboru wody z wodociągu komunalnego może wpłynąć na chwilowe pogorszenie jej jakości oraz może być przyczyną spadku ciśnienia wody w rurociągach, okresowych braków i niedoborów wody, ponieważ wydajność urządzeń dostarczających wodę jest ograniczona.