Komunikat PPIS, dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu Sokolniki-Las wraz z wynikami badań mikrobiologicznych wody

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sokolniki z dnia 13.12.2021 r.

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w dniu 11 grudnia 2021 r., w sprawie pozytywnych wyników badań wody zamieszczamy poniżej sprawozdania z badań jakości wody z wodociągu Sokolniki Las:

Sprawozdanie z badań Nr 81119-12-21P – stacja wodociągowa Sokolniki Las

Sprawozdanie z badań Nr 81120-12-21P – punkt poboru wody na sieci wodociągowej, Sokolniki Las, ul. Sokolnickiego 1