Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu – dot. przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Sokolniki-Las

Komunikat z dnia 10.12.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego Sokolniki-Las

W nawiązaniu do Komunikatu PPIS z dnia 10.12.2021 r., firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż celem wyeliminowania przekroczeń bakteriologicznych w wodzie, w trybie natychmiastowym podjęte zostały działania, w ramach których dokonała szeregu zabiegów eksploatacyjnych, polegających na dezynfekcji i płukaniu stacji i sieci wodociągowych.
Po przeprowadzeniu ww. działań pobrane zostały próby wody przez akredytowane laboratorium –  Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim.

W dniu dzisiejszym (11 grudnia 2021 r.), o godzinie 11:00 laboratorium badawcze przekazało informację, z której wynika że zanieczyszczenie bakteriologiczne zostało zlikwidowane – nie twierdzono zanieczyszczeń bakteriologicznych.

O powyższym fakcie została powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z ich wynikami zostanie zamieszczony na stronie internetowej, po otrzymaniu sprawozdania ze stacji badawczej – w poniedziałek (13 grudnia 2021 r.) i przekazany do PPIS w Zgierzu i Urzędu Gminy Ozorków.

Za zaistniałą sytuację,  uprzejmie przepraszamy odbiorców wody