KOMUNIKAT z dnia 15.01.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego Sokolniki gmina Ozorków (dot. odbiorców wody z m. Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 08.01.2019 r. ze stacji  wodociągowej w Sokolnikach – woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej (Sokolniki, ul. Sokolnickiego 1 oraz Pl. Targowy – zdrój) nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda z wodociągu publicznego Sokolniki nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
dr n. med. Andrzej Jeziorski