Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat

Firma Bakupi Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż w dniu 12 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: WA.RZT.70.115.2023/6.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków na okres 3 lat zatwierdzona przez organ regulacyjny.