Zakres wykonywanych usług

Firma Bakupi Sp. z o.o. zajmuje się:

punktowaniebudowa sieci wodociągowych,
punktowaniebudowa przyłączy wodociągowych,
punktowaniewymiana, montaż i legalizacja wodomierzy,
punktowaniewymiana podwodnych agregatów pompowych,
punktowanieremonty kapitalne stacji wodociągowych,
punktowanieusługi dla mieszkańców wykonywane koparko-spycharką,
punktowanieeksploatacja i konserwacja wodociągów,
punktowaniekonserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych (rowy, cieki wodne, rzeki, kanały).