Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Helenów, gm. Ozorków – zasilanych z wodociągu Sokolniki Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej w m. Helenów w ulicy Górnej,

w dniu: 16 lipca 2019 r. (wtorek), w godzinach: 08:30 – 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w Sokolniki-Las.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.