Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Sierpów i Konary

Firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje odbiorców korzystających z wody w m. Sierpów i Konary, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu 27 września 2017 r. (środa) – w godzinach: 08:00 – 15:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody.

Po wznowieniu dostawy wody, zostanie przeprowadzone przez naszą firmę płukanie sieci wodociągowej, celem utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych dostarczanej wody.

W trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności, mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągu.