Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Celestynów – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 03.08.2022 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na stacji wodociągowej w m. Celestynów,

w dniu: 03 sierpnia 2022 r. (środa), w godzinach: 08:00 – 15:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Celestynów, zasilanych z tej stacji wodociągowej.
Prosimy o przygotowanie się do okresowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.