Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Czerchów – chwilowa przerwa w dostawie wody w powodu awarii na sieci wodociągowej

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej na wodociągu, która nastąpiła w dziś w nocy (07.03.2022 r.)

w dniu: 07 marca 2022 r. (poniedziałek), w godzinach: 08:30 – 14:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Czerchów w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.