Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Helenów; Helenów, ul. Piaskowa – przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu: 08 września 2020 r. (wtorek),  w godzinach: od 08:00 do 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Helenów; Helenów, ul. Piaskowa.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.