Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Małachowice, Małachowice Kol., Skotniki, Dybówka, Modlna (dla części odbiorców) – okresowa przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej,

w dniu: 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek), w godzinach: 09:00 – 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki, Dybówka, Modlna (dla części odbiorców) w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.