Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Parzyce 37, 38, 39 i Cedrowice Parcela 11 – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 23.08.2023 r., w godz. 08:00-15:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu: 23 sierpnia 2023 r. (środa), od godziny 8:00 do godziny 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Parzyce nr 37, 38, 39 i Cedrowice Parcela nr 11.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.