Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sierpów i Konary – okresowa przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej,

w dniu: 25 marca 2022 r. (piątek), w godzinach: 10:00 – 15:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Sierpów i Konary w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.