Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sierpów i Konary

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sierpów i Konary, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 24 marca br, spowodowanej przez firmę wykonującą prace ziemne w m. Sierpów (w pobliżu sklepu spożywczego), nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody w tym rejonie, do chwili wykonania naprawy wodociągu.

Przewidywany termin wznowienie dostawy wody – godziny wieczorne.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.