Zawiadomienie dla odbiorców zasilanych w wodę z wodociągu Tymienica

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia odbiorców wody w miejscowościach: Boczki, Konary, Leśmierz, Muchówka, Opalanki, Ostrów, Sierpów, Tymienica, Parzyce oraz części miejscowości: Cedrowice, Cedrowice Parcela i Skotniki, iż w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci elektroenergetycznej zasilającej stację wodociągową w Tymienicy, planowanymi do wykonania przez Zakład energetyczny,

w dniu:      06 kwietnia 2017 r. (czwartek),      w godzinach:  08:00 – 15:00

mogą wystąpić chwilowe zaburzeniami w przepływie wody w rurociągu oraz okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, spowodowane podłączeniem awaryjnego źródła zasilania w wodę.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.