Informacje dotyczące jakości wody

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 21.10.2022 r. – wodociągi: Tymienica, Modlna, Celestynów, Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 27.07.2022 r. – wodociągi: Sokolniki Las, Modlna, Tymienica

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 10 i 13.06.2022 r. – wodociągi: Celestynów, Sokolniki Las, Modlna, Tymienica

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 09.03.2022 r. – wodociągi: Celestynów, Sokolniki Las, Modlna, Tymienica

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 26.10. i 02.11.2021 r. – wodociągi: Celestynów, Sokolniki Las, Modlna, Tymienica

 

pdf-icon (1)  Monitoring parametrów grupy B – 2020 r. – Sprawozdania ze szczegółowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych stacji uzdatniania wód: Celestynów, Modlna, Sokolniki Las, Tymienica

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 28.07.2021 r. – wodociągi: Modlna, Tymienica i Sokolniki Las

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 11. i 12.06.2021 r. – wodociągi: Modlna, Celestynów, Tymienica, Sokolniki Las

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 03.03.2021 r. – wodociągi: Celestynów, Tymienica, Modlna, Sokolniki Las

pdf-icon (1)  Wyniki badania jakości wody w ramach monitoringu parametrów grupy A – 02.2021 r.

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 18.11.2020 r. – wodociągi: Celestynów, Modlna, Tymienica, Sokolniki Las

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 31.07.2020 r. – wodociągi: Modlna, Tymienica, Sokolniki Las

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 03.03.2020 r. – wodociągi: Celestynów, Modlna, Sokolniki Las, Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 12.12.2019 r. – wodociąg: Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 28.11.2019 r. – wodociągi: Modlna, Sokolniki Las i Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 17.10.2019 r. – wodociągi: Modlna, Sokolniki Las i Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 30.09.2019 r. – wodociąg: Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 10.07.2019 r. – wodociągi: Modlna, Sokolniki Las i Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 24.05.2019 r. i 06.06.2019 r. – wodociągi: Celestynów, Modlna, Sokolniki Las i Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 25.02.2019 r. – wodociągi: Celestynów, Modlna, Sokolniki Las i Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15.01.2019 r. – wodociąg Sokolniki Las

pdf-icon (1)
  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 04.12.2018 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 16.11.2018 r. – wodociąg Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 16.11.2018 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 22.11.2018 r. – wodociąg Tymienica


pdf-icon (1)
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 29.11.2018 r., w sprawie jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik

pdf-icon (1)  Informacja dla odbiorców wody w miejscowościach: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik, o rozpoczętych działaniach naprawczych na wodociągu Sokolniki Las, celem zapewnienia odpowiedniej jakości wody

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 19.07.2018 r. – wodociągi: Modlna, Sokolniki Las, Tymienica

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 07.06.2018 r. – wodociągi: Sokolniki Las, Tymienica, Celestynów, Modlna

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 12.03.2018 r. – wodociąg Celestynów, Modlna, Tymienica, Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 30.10.2017 r. – wodociąg Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 30.10.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 30.10.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15.11.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 01.08.2017 r. – wodociąg Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 31.08.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 31.08.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 01.08.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.06.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.06.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 23.06.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 12.04.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 12.04.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 03.04.2017 r. – wodociąg Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 03.04.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena przydatności wody do spożycia dot. wodociągów: Celestynów, Modlna, Tymienica – Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu – marzec 2016 r.

pdf-icon (1)  Monitoring kontrolny – grudzień 2015 r.

pdf-icon (1)  Monitoring przeglądowy – październik 2015 r.

pdf-icon (1)  Badania jakości wody – sierpień 2015 r.