Informacje dotyczące jakości wody

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 30.10.2017 r. – wodociąg Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 30.10.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 30.10.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15.11.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 01.08.2017 r. – wodociąg Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 31.08.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 31.08.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 01.08.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.06.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.06.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 23.06.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 12.04.2017 r. – wodociąg Modlna

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 12.04.2017 r. – wodociąg Tymienica

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 03.04.2017 r. – wodociąg Celestynów

pdf-icon (1)  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 03.04.2017 r. – wodociąg Sokolniki Las

 

pdf-icon (1)  Ocena przydatności wody do spożycia dot. wodociągów: Celestynów, Modlna, Tymienica – Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu – marzec 2016 r.

pdf-icon (1)  Monitoring kontrolny – grudzień 2015 r.

pdf-icon (1)  Monitoring przeglądowy – październik 2015 r.

pdf-icon (1)  Badania jakości wody – sierpień 2015 r.