O firmie

   Firma „BAKUPI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w 2001 roku przez byłych, wieloletnich pracowników Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Konstantynowie Łódzkim, który od końca lat 70 ub. wieku zajmował się eksploatacją wodociągów w województwie łódzkim, w tym i w gminie Ozorków.

   Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz dobra znajomość terenu, są gwarancją fachowości i solidności usług wykonywanych przez naszą firmę.

   Spółka ma swoją siedzibę na terenie gminy Ozorków, w miejscowości Boczki nr 30. Zadecydowało o tym wiele czynników, a przede wszystkim profil głównej działalności. Nasza firma zajmuje się obsługą wodociągów na terenie gminy Ozorków, w ramach której wykonywanych jest szereg czynności, polegających głównie na produkcji wody, usuwaniu awarii oraz dokonywaniu naprawa na stacjach, sieciach i przyłączach wodociągowych.

   Jednocześnie, lokalizacja taka ułatwia dozór nad pracą urządzeń oraz na szybkie przemieszczanie się pogotowia technicznego, w przypadku awarii wodociągowych.

   Oprócz działalności eksploatacyjnej, spółka zajmuje się również konserwacją urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych, polegającą głównie na dokonywaniu napraw drenowania, czyszczeniu rowów melioracyjnych, cieków, rzek, tj. ich odmulaniu, wykaszaniu, karczowaniu itp.

   Spółka „BAKUPI” zajmuje się również wykonywaniem przyłączy i sieci wodociągowych oraz remontów i modernizacji stacji wodociągowych.