Numery telefonów alarmowych – zgłoszenia awarii

Zgłaszanie awarii wodociągowych przyjmowane jest całodobowo pod numerami telefonów:

phone_icon   606 811 044
phone_icon   606 811 045

Awarie wodociągowe można również zgłaszać pod numerami telefonów:

phone_icon   608 554 349
 phone_icon   886 204 601
phone_icon   538 963 096

 

Przy zgłoszeniu awarii wodociągowej należy podać:

–    możliwie dokładny adres wystąpienia awarii (miejscowość, ulica, nr posesji),

–    rozmiar awarii (opisowo określić rodzaj awarii, np. wyciek, brak wody itp.),

–    dane osoby zgłaszającej – numer telefonu (w celu pomocy w lokalizacji awarii).


Awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, takie które mogą powodować istotne straty materialne, lub stanowiące jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia, lub powodujące braki w zasilaniu w wodę usuwane są niezwłocznie.
Awarie nie stanowiące zagrożenia i nie będące uciążliwe dla Odbiorców wody, są usuwane w ciągu następnego dnia roboczego.