Author Archive: redaktor2015

Apel do odbiorców wody podłączonych do wodociągów, o ograniczenie poboru wody do celów bytowych i oszczędne gospodarowanie wodą

W związku z występującymi ekstremalnie wysokimi temperaturami, powodującymi bardzo duże zużycie wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody i w efekcie spadki ciśnienia wody w wodociągu, mogące spowodować okresowe przerwy w jej dostawie do części odbiorców, w trosce o byt naszych odbiorców zwracamy się z apelem o 

racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

W szczególności apel ten kierujemy do osób przebywających w miejscowościach: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, zaopatrujących się w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las.

Prosimy o korzystanie z wody z sieci wodociągowej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych i
powstrzymywanie się od podlewania trawników, ogródków, upraw działkowych, rolnych, sadowniczych, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów, podłączania kurtyn wodnych itp.

Tylko takie ograniczenia mogą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowodują przerw w jej dostawie użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstania deficytu wody.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu 18 czerwca 2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu:  18 czerwca 2021 r. (piątek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,22 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,81 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sokolniki-Parcela, Czerchów – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 26.03.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w m. Sokolniki-Parcela,

w dniu: 26 marca 2021 r. (piątek),  w godzinach: od 09:00 do 14:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Sokolniki-Parcela, Czerchów.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sierpów i Konary

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sierpów i Konary, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 24 marca br, spowodowanej przez firmę wykonującą prace ziemne w m. Sierpów (w pobliżu sklepu spożywczego), nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody w tym rejonie, do chwili wykonania naprawy wodociągu.

Przewidywany termin wznowienie dostawy wody – godziny wieczorne.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach 01-15 marca 2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniach:  01 – 15 marca 2021 r.
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, ilości zużytej wody
i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,22 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(3,81 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz

W związku z awarią sieci wodociągowej, Spółka „Bakupi” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, że w dniu

09 lutego 2021 r. (wtorek),  w godzinach: od 09:00 do 15:00,

nastąpi okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków, mogące powodować chwilowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z tego wodociągu.
Prosimy o przygotowanie się na mogącego wystąpić okresowe braki dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania ww. prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w rejonie ulic: Piaski Wróblewskie, Spacerowa, Graniczna w m. Sokolniki-Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sokolniki-Las, w obrębie ulic: Paski Wróblewskie, Spacerowa, Graniczna, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej, spowodowanej przez firmę wykonującą prace związane z budową gazociągu,

w dniu 05 lutego 2021 r. (piątek),  w godzinach: od 09:00 do 15:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody w tym rejonie. Wznowienie dostawy wody nastąpi po przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody wodociągu w m. Sierpów 47e, 49f, 50, 50a, 50b, 50c, 50f, 51 i 51c – przerwa w dostawie wody w dniu 01.02.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sierpów 47e, 49f, 50, 50a, 50b, 50c, 50f, 51 i 51c, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w dniu

01 lutego 2021 r. (poniedziałek),  w godzinach: od 11:00 do 13:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody. Wznowienie dostawy wody nastąpi po przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody wodociągu MODLNA – przerwa w dostawie wody w dniu 17.01.2021 r., na skutek awarii

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Modlna, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej w m. Małachowice Kolonia 13, która wystąpiła w nocy (pomiędzy godziną 0:00 a 1:00) w dniu 17 stycznia 2021 r., dla części odbiorców nastąpi przerwa w dostawie wody. Awaria obecnie jest w trakcie usuwania. Wznowienie dostawy wody nastąpi po usunięciu wycieku i przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz – przerwa w dostawie wody w dniu 13.01.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Leśmierz, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej, w dniu 13 stycznia 2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Po usunięciu wycieku w godzinach popołudniowych, nastąpi wznowienie dostawy wody oraz zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne i płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.