Author Archive: redaktor2015

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 29.11.2022 r., w godz. 12:00-16:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej,

w dniu: 29 listopada 2022 r. (wtorek), w godzinach: 12:00 – 16:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Leśmierz w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 02.11. – 14.11.2022 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w okresie:
od dnia   02 listopada 2022 r.   (środa)
do dnia   14 listopada 2022 r.  (poniedziałek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,53 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,18 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Celestynów – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 20.10.2022 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na stacji wodociągowej w m. Celestynów,

w dniu: 20 października 2022 r. (czwartek), w godzinach: 09:00 – 15:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Celestynów, zasilanych z tej stacji wodociągowej.
Prosimy o przygotowanie się do okresowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Celestynów – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 03.08.2022 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na stacji wodociągowej w m. Celestynów,

w dniu: 03 sierpnia 2022 r. (środa), w godzinach: 08:00 – 15:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Celestynów, zasilanych z tej stacji wodociągowej.
Prosimy o przygotowanie się do okresowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 25.07. – 08.08.2022 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w okresie:
od dnia   25 lipca 2022 r.   (poniedziałek)
do dnia   08 sierpnia 2022 r.  (poniedziałek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,53 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,18 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla części odbiorców wody w m. Skotniki – przerwa w dostawie wody w dniu 19.07.2022 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu: 19 lipca 2022 r. (wtorek) w godzinach: od 09:00 do 13:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla części odbiorców wody w m. Skotniki, gm. Ozorków (końcówka miejscowości).

Prosimy o przygotowanie się do okresowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Małachowice, Małachowice Kol., Skotniki, Dybówka, Modlna (dla części odbiorców) – okresowa przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej,

w dniu: 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek), w godzinach: 09:00 – 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki, Dybówka, Modlna (dla części odbiorców) w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sokolniki-Las – okresowa przerwa w dostawie wody dla części odbiorców

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

w dniu: 25 maja 2022 r. (środa), w godzinach: 09:00 – 15:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ulicach: Graniczna (w części), Krótka, Leśna, Letniskowa, Piaski Wróblewskie, Pogodna, Słoneczna, Spacerowa, Zagajnikowa.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sierpów i Konary – okresowa przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej,

w dniu: 25 marca 2022 r. (piątek), w godzinach: 10:00 – 15:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Sierpów i Konary w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Czerchów – chwilowa przerwa w dostawie wody w powodu awarii na sieci wodociągowej

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej na wodociągu, która nastąpiła w dziś w nocy (07.03.2022 r.)

w dniu: 07 marca 2022 r. (poniedziałek), w godzinach: 08:30 – 14:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Czerchów w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.