Komunikat PPIS w Zgierzu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej dla odbiorców m. Śliwniki, Cedrowice, Cedrowice-Parc. zaopatrywanych w wodę z wodociągu miasta Ozorkowa

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ozorkowie