Punkt obsługi odbiorców wody w Sokolnikach Lesie przeniesiony do poprzedniej siedziby

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia Szanownych odbiorców wody, iż z uwagi na zakończenie prac modernizacyjnych na stacji wodociągowej  w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11

punkt obsługi odbiorców wody  od dnia: 22 grudnia 2016 r.  zostanie przeniesiony do poprzedniej siedziby na
ul. Narutowicza 11 w Sokolnikach Lesie (budynek stacji wodociągowej).

Punkt obsługi czynny w godzinach:
wtorek – piątek:   08:00  –  10:00;   15:00  –  16:00
sobota:                 08:00  –  10:00.

telefony kontaktowe:  538 963 096
                               42 710 23 64 (w godzinach pracy punktu obsługi).

Opłaty można również dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na druku przelewu: nazwiska właściciela nieruchomości,  adresu nieruchomości, ilości zużytej wody i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi:   2,79 zł/m3 wody    +    8 %  podatku VAT
(3,38 zł/m3 wody + 8 %  podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).