Zawiadomienie dla mieszkańców Konary i Sierpów – przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu: 23 października 2019 r. (środa), w godzinach: 10:00 – 14:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Konary i Sierpów.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.