Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Aleksandria, gm. Ozorków

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej, Spółka „Bakupi” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, że w dniu

22 maja 2018 r. (wtorek)  –  od godz. 09:00  do godz. 14:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców m. Aleksandria, gm. Ozorków.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania w.wym. prac.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.