Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz

W związku z awarią sieci wodociągowej, Spółka „Bakupi” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, że w dniu

09 lutego 2021 r. (wtorek),  w godzinach: od 09:00 do 15:00,

nastąpi okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków, mogące powodować chwilowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z tego wodociągu.
Prosimy o przygotowanie się na mogącego wystąpić okresowe braki dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania ww. prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.