Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz – przerwa w dostawie wody w dniu 03.11.2021 r.

Spółka „Bakupi” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych w dniu

03 listopada 2021 r. (środa),  w godzinach: od 09:00 do 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z sieci wodociągowej w miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków.
Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody, na okres wykonania ww. prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.