Zawiadomienie dla odbiorców wody w m.: Sokolniki-Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 06.09.2023 r., w godz. 08:00-18:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność wykonania prac inwestycyjnych na zlecenie Gminy Ozorków, związanych z rozbudową stacji wodociągowej w m. Sokolniki-Las,

w dniu: 06 września 2023 r. (środa),  od godz. 08:00, do godz. 18:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zaopatrywanych w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las w miejscowościach: Sokolniki Las, Helenów, Katarzynów, Aleksandria i Ozorków, ul. Maszkowska.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonywania prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.