Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sokolniki Las, Katarzynów, Helenów, Aleksandria

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z pracami konserwacyjnymi na stacji wodociągowej Sokolniki Las,

w dniu: 22 lutego 2023 r. (środa), od godziny 9:00 do godziny 13:00,

nastąpi okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej dla odbiorców w miejscowościach: Sokolniki Las, Katarzynów, Helenów i Aleksandria w gminie Ozorków, mogące powodować chwilowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z tego wodociągu.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.