Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sokolniki-Parcela, Czerchów – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 26.03.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w m. Sokolniki-Parcela,

w dniu: 26 marca 2021 r. (piątek),  w godzinach: od 09:00 do 14:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w m. Sokolniki-Parcela, Czerchów.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.
Po wznowieniu dostawy wody zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.