Zawiadomienie dla odbiorców wody zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Celestynów

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z planowanym wyłączeniem dostawy energii elektrycznej do stacji wodociągowej w Celestynów przez zakład energetyczny,

w dniu: 09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), w godzinach: 07:30 – 09:30,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w Celestynowie, powodująca okresowe obniżenie ciśnienia i możliwość wystąpienia braków wody.
Po wznowieniu dostawy energii elektrycznej zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne oraz płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.
Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia – uprzejmie przepraszamy naszych odbiorców.