Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Małachowice, Małachowice Kol., Skotniki i Dybówka – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 20.12.2022 r., w godz. 11:30-16:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej,

w dniu: 20 grudnia 2022 r. (wtorek), w godzinach: 11:30 – 16:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki i Dybówka w gminie Ozorków.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.