Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz – okresowa przerwa w dostawie wody w dniu 29.11.2022 r., w godz. 12:00-16:00

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej,

w dniu: 29 listopada 2022 r. (wtorek), w godzinach: 12:00 – 16:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Leśmierz w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.