Bez kategorii

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Sierpów i Konary – chwilowa przerwa w dostawie wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w dniu,

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek), w godzinach: 09:00 – 10:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Sierpów i Konary w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do przejściowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu 14.01.2022 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu  14 stycznia 2022 r.   (piątek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,50 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,10 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu 31.12.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu  31 grudnia 2021 r.   (piątek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,50 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,10 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Boczki, Dybówka, Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki, Sokolniki-Parcela

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu: 21 grudnia 2021 r. (wtorek), w godzinach: 09:00 – 15:00,

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Boczki, Dybówka, Małachowice, Małachowice Kolonia, Skotniki, Sokolniki-Parcela w gminie Ozorków.
Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Komunikat PPIS, dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu Sokolniki-Las wraz z wynikami badań mikrobiologicznych wody

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sokolniki z dnia 13.12.2021 r.

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w dniu 11 grudnia 2021 r., w sprawie pozytywnych wyników badań wody zamieszczamy poniżej sprawozdania z badań jakości wody z wodociągu Sokolniki Las:

Sprawozdanie z badań Nr 81119-12-21P – stacja wodociągowa Sokolniki Las

Sprawozdanie z badań Nr 81120-12-21P – punkt poboru wody na sieci wodociągowej, Sokolniki Las, ul. Sokolnickiego 1

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu – dot. przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu Sokolniki-Las

Komunikat z dnia 10.12.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego Sokolniki-Las

W nawiązaniu do Komunikatu PPIS z dnia 10.12.2021 r., firma „Bakupi” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż celem wyeliminowania przekroczeń bakteriologicznych w wodzie, w trybie natychmiastowym podjęte zostały działania, w ramach których dokonała szeregu zabiegów eksploatacyjnych, polegających na dezynfekcji i płukaniu stacji i sieci wodociągowych.
Po przeprowadzeniu ww. działań pobrane zostały próby wody przez akredytowane laboratorium –  Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim.

W dniu dzisiejszym (11 grudnia 2021 r.), o godzinie 11:00 laboratorium badawcze przekazało informację, z której wynika że zanieczyszczenie bakteriologiczne zostało zlikwidowane – nie twierdzono zanieczyszczeń bakteriologicznych.

O powyższym fakcie została powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z ich wynikami zostanie zamieszczony na stronie internetowej, po otrzymaniu sprawozdania ze stacji badawczej – w poniedziałek (13 grudnia 2021 r.) i przekazany do PPIS w Zgierzu i Urzędu Gminy Ozorków.

Za zaistniałą sytuację,  uprzejmie przepraszamy odbiorców wody

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Helenów – przerwa w dostawie wody w dniu 25.11.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej,

w dniu: 25 listopada  2021 r. (czwartek),  w godzinach: od 08:15 do 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla części odbiorców wody w m. Helenów, gm. Ozorków.

Prosimy o przygotowanie się do okresowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie jej ilości, na okres wykonania powyższych prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz – przerwa w dostawie wody w dniu 03.11.2021 r.

Spółka „Bakupi” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych w dniu

03 listopada 2021 r. (środa),  w godzinach: od 09:00 do 15:00,

nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z sieci wodociągowej w miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków.
Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody, na okres wykonania ww. prac.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniach: 02.11. – 15.11.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w okresie:
od dnia   02 listopada 2021 r.   (wtorek)
do dnia   15 listopada 2021 r.  (poniedziałek)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,50 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,10 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Zawiadomienie dla odbiorców wody – nieczynny punkt obsługi w m. Sokolniki Las, ul. Narutowicza 11 – w dniu 04.09.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia szanownych klientów, iż punkt obsługi odbiorców wody zlokalizowany na stacji wodociągowej w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11
w dniu  04 września 2021 r.   (sobota)
będzie nieczynny.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na dokumencie przelewu:
nazwiska właściciela nieruchomościadresu nieruchomościilości zużytej wody
aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi: 3,50 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT
(4,10 zł/m3 wody + 8 % podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia – przepraszamy.