Ocena okresowa jakości wody ze stacji wodoc. w m. Celestynów wraz z Komunikatem PPIS w Zgierzu

Spółka Bakupi w m Boczki 30 uprzejmie informuje, że z chwilą otrzymania informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu o podwyższonej ilość wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 oC, zgodnie z dyspozycją PPIS w Zgierzu, dokonane zostało kompleksowe płukanie stacji i sieci wodociągowej w tej miejscowości, celem obniżenia wysokości tego wskaźnika do wielkości normatywnych.
Po dokonaniu ww. czynności zostaną pobrane powtórne próby badania wody.
O wynikach badań zostaną powiadomienie odbiorcy wody oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Ocena okresowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu nr 1/2024 jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Celestynów wraz z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 25.04.2024 r.