Pozytywne wyniki badania wody, potwierdzające właściwą jakości dostarczanej wody ze stacji wodoc. w m. Celestynów

Spółka Bakupi w m Boczki 30 zamieszcza poniżej, pozytywne wyniki badania wody z dwóch punktów poboru – zgodności: sieć wodociągowa – Celestynów 13 i stacja wodociągowa, pobranej do analizy w dniu 26 kwietnia 2024 r., potwierdzające właściwą jakość dostarczanej wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Celestynów.

Wyniki badania wody – do pobrania