Ocena okresowa wraz z Kominukatem PPIS, potwierdzające właściwą jakości dostarczanej wody ze stacji wodoc. w m. Celestynów

Spółka Bakupi w m Boczki 30 zamieszcza:
Ocenę okresową 2/2024 z dnia 30.04.2024 r. jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Celestynów,
– Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 30.04.2024 r.,
potwierdzające właściwą jakość dostarczanej wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Celestynów.