Zawiadomienie dla odbiorców korzystających z wody w m. Muchówka

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej,

w dniu 09 sierpnia 2017 r. w godzinach: 09:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w m. Muchówka.

Po wznowieniu dostawy wody, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody,  zostaną przeprowadzone przez naszą firmę płukania sieci wodociągowej.

W trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności, mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągu.