Zawiadomienie dla odbiorców wody w m. Leśmierz – przerwa w dostawie wody w dniu 13.01.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Leśmierz, iż z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej, w dniu 13 stycznia 2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Po usunięciu wycieku w godzinach popołudniowych, nastąpi wznowienie dostawy wody oraz zostaną przeprowadzone niezbędne zabiegi konserwacyjne i płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.