Zawiadomienie dla odbiorców wody wodociągu MODLNA – przerwa w dostawie wody w dniu 17.01.2021 r., na skutek awarii

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Modlna, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej w m. Małachowice Kolonia 13, która wystąpiła w nocy (pomiędzy godziną 0:00 a 1:00) w dniu 17 stycznia 2021 r., dla części odbiorców nastąpi przerwa w dostawie wody. Awaria obecnie jest w trakcie usuwania. Wznowienie dostawy wody nastąpi po usunięciu wycieku i przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.