Zawiadomienie dla odbiorców wody wodociągu w m. Sierpów 47e, 49f, 50, 50a, 50b, 50c, 50f, 51 i 51c – przerwa w dostawie wody w dniu 01.02.2021 r.

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia naszych klientów korzystających z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Sierpów 47e, 49f, 50, 50a, 50b, 50c, 50f, 51 i 51c, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w dniu

01 lutego 2021 r. (poniedziałek),  w godzinach: od 11:00 do 13:00,

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody. Wznowienie dostawy wody nastąpi po przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.