Zawiadomienie – przerwa w dostawie wody w nocy 17/18.10.2016 r. dot. odbiorców m-ści: Aleksandria, Helenów, Katarzynów, Sokolniki Las

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia, iż w związku z modernizacją stacji wodociągowej w m. Sokolniki Las:

  w dniu 17 października br. (poniedziałek)    od godz. 23:00  –

                                                                  – do godz. 04:00  w dniu 18 października br. (wtorek)

nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze stacji wodociągowej w m. Sokolniki Las. Wyłączenie dostawy wody jest niezbędne, z uwagi na konieczność wykonania prac modernizacyjnych na stacji wodociągowej przez firmę wykonawczą.

Jednocześnie, celem ograniczenia uciążliwości braku wody dla odbiorców, zamknięcie dopływu wody zostało zaplanowane i uzgodnione z wykonawcą robót modernizacyjnych na godziny nocne.

Po wznowieniu dostawy wody, celem utrzymania właściwych parametrów jakościowych dostarczanej wody, w dniach 18 i 19 października br. (wtorek-środa) zostaną przeprowadzone przez naszą firmę kompleksowe płukania sieci wodociągowej. W trakcie wykonywania wyżej wymienionych zabiegów konserwacyjnych mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody w odcinkach sieci wodociągu.

Za powstałe nie z winy naszej firmy utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy.