Zmiana adresu punktu obsługi odbiorców wody

Spółka „BAKUPI” w m. Boczki 30 uprzejmie zawiadamia Szanownych odbiorców wody, iż z uwagi na trwające prace modernizacyjne na stacji wodociągowej  w Sokolnikach Lesie, przy ul. Narutowicza 11

punkt obsługi odbiorców wody  od dnia: 01 sierpnia 2016 r.  zostanie przeniesiony na ul. Sokolnickiego 1 w Sokolnikach Lesie (budynek Świetlicy gminnej – dawna strażnica OSP).

Punkt obsługi czynny w godzinach:
wtorek – piątek:   08:00  –  10:00;   15:00  –  16:00
sobota:                 08:00  –  10:00.

telefon kontaktowy:  695 277 234.

Opłaty można również dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02  8786  0001  0013  7940  2000  0001
z podaniem na druku przelewu: nazwiska właściciela nieruchomości,  adresu nieruchomości, ilości zużytej wody i aktualnego stanu wodomierza.

Aktualna cena wody wynosi:   2,79 zł/m3 wody    +    8 %  podatku VAT
(3,38 zł/m3 wody + 8 %  podatku VAT – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą).

Za powstałe utrudnienia  –  uprzejmie przepraszamy